06 52 11 78 10 info@m-intheoffice.nl

Advies

ADVIES EFFICIËNT WERKEN
BESPAAR TIJD EN KOSTEN

Is jouw afdeling efficiënt georganiseerd? Vraag je je af hoe je efficiënter en slimmer kunt (samen)werken? Zijn de werkprocessen up-to-date? Is de taakverdeling duidelijk, liggen de juiste taken wel bij de juiste persoon? En hoe staat het met de digitale vaardigheden? Ik adviseer je graag hierover. Dat scheelt tijd en kosten!

Voorbeeldcase 1:
Administratieve ondersteuning afdeling

Opdrachtgever wilde graag weten of en zo ja in welke vorm een bepaalde afdeling administratieve ondersteuning nodig had. Ik bracht de administratieve werkzaamheden en knelpunten in kaart en concludeerde dat de beperkte mogelijkheden van de IT-systemen de belangrijkste oorzaak van de hoge administratieve werkdruk was.
Op mijn advies is tijdelijke ondersteuning ingehuurd in afwachting van verbetering van de systemen. Ook adviseerde ik medewerkers individueel te trainen op hun digitale vaardigheden. Het resultaat is dat zij weer overzicht en structuur hebben over hun (administratieve) werkzaamheden.

voorbeeldcase 2
Efficiencytraject secretariaten

Opdrachtgever wilde weten of er efficiënt en effectief wordt gewerkt op de secretariaten met betrekking tot
e-mailverkeer en agendabeheer. Ik onderzocht de mogelijkheden om deze werkzaamheden te standaardiseren.
Ik adviseerde uniform te werken en beter gebruik te maken van de mogelijkheden van Office 365.
Zoals een gezamenlijke OneNote voor de secretaresses, waarin ze hun kennis en vragen kunnen delen.